1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

پیکار زنان ایران شکست ناپذیر است

.
 CPI 

اعلامیه حزب مشروطه ایران

پیکار زنان ایران شکست ناپذیر است

تظاهرات 22 خرداد هزاران زن ایرانی که گروه بزرگی از مردان نیز به ان پیوسته بودند چنانکه خود تظاهر کنندگان نیز انتظار داشتند با خشونت سرکوب شد و شمار دستگیر شدگان تا هفتاد تن گزارش شده است. سازمان های مدنی زنان و شخصیت هائی که در تظاهرات شرکت جسته بودند به خوبی می دانستند چه در انتظار شان خواهد بود. تجربه تظاهرات پیشین و ماهیت گروه فرمانروای تازه جمهوری اسلامی جای تردید نمی گذاشت که پاسخ درخواست های حق طلبانه زنان با مشت و باطوم و دستبند داده خواهد شد. هیچ کس انتظار نداشت رژیم در مرحله کنونی سراسر امنیتی-بسیجی خود حرمت زنان را نگه دارد.

با اینهمه تظاهرات برگزار شد و زنان بهای شهامت خود را پرداختند. رژیم اسلامی از این رویاروئی روسیاه تر بیرون آمد ولی موضوع مهم تر، پیام شکست ناپذیر 22 خرداد است. زنان ایران دست برنخواهند داشت. در مباررزه دراز فرسایشی با نظام ارتجاعی زن ستیز، این زنان نخواهند بود که از پای در خواهند آمد. جمهوری اسلامی با انواع دستگاه های سرکوبگری خود، آماده هر گونه اعمال غیر انسانی است. ولی در هر گروه اجتماعی با نیرو هائی روبروست که موجودیت شان بستگی به درهم شکستن نظام آخوندی دارد. زنان ایران که 26 سال پیش دست به نخستین حرکت ضد آخوندی زدند همچنان در صفوف مقدم مبارزه برای برقراری یک جامعه متمدن تر و انسانی تر قرار دارند. آنها را با زدن و گرفتن نمی توان از میدان بدر کرد.


پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران