1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

ملت ایران فریب رژیم ضد ایرانی را نمی خورد

.
 CPI 

اعلامیه حزب مشروطه ایران

ملت ایران فریب رژیم ضد ایرانی را نمی خورد

بالا کرفتن بحران اتمی و شکست سنگین رژیم اسلامی در شورای امنیت و وخامت روزافزون مناسبات با امریکا برسر مداخلات رژیم در عراق، بار دیگر سران حکومت آسلامی را به یاد احساسات ملی انداخته است. حکومتی که مقامات بالای آن در مراجع رسمی دربرابر خوانده شدن ایران به عنوان جمهوری عربی اسلامی لبخند رضایت می زنند و هیچ اعتراضی به عرب شمردن رازی ها و ابن سینا ها ندارند ناگهان سرود ای ایران را از بایگانی راکد درآورده اند و با پخش آن و توسل به احساسات میهن دوستانه ایرانیان قصد دارند مردم را در پشت سر خود گرد آورند.


این رژیمی است که تعمدا آثار تمدن ایران را نابود می کند تا یاد گذشته های سرافرازی ملی از خاطر ها پاک گردد. علاقه اش به ایران و ایرانی به اندازی است که سال ها پس از زمین لرزه بم مردم را در ویرانه ها به حال خود رها کرده ولی با صرف صد ها میلیون دلار که سر به میلیارد ها خواهد زد به سرعت سرگرم باز سازی لبنان است. دربرابر فریاد های کارگران ایرانی که از هفت ماه پیش حقوق نگرفته اند بی اعتناست ولی تا رئیس حکومت تروریستی حماس به تهران می رود یک قلم، 250 میلیون دلار به او می دهند و تعهد پرداخت حقوق شش ماه صد هزار کارمند حکومت فلسطینی را به گردن مردم محروم ایران می گذارند.


مردم ایران اینها را می بینند و فریب تظاهرات دروغین رژیم را نخواهند خورد. خامنه ای ها و احمدی نژاد ها نمی توانند ملت ما را دنبال خود به زباله دانی که در انتظار آنها دهان باز کرده است بکشند. میهن ایرانیان در ایران است نه در فلسطین و لبنان و جنوب عراق. ایران مال همه ایرانیان است و نه آخوند های شیعه. مصلحت ملی ایران ساختن اسلحه اتمی نیست که کشور ما را با محکومیت و تحریم و خطرات احنمالی بزرگ تر روبرو می سازد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران