1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

مانع تحويل مجاهدين خلق به جمهوری اسلامی شويد

.
 CPI 

اعلامیه حزب مشروطه ایران

مانع تحويل مجاهدين خلق به جمهوری اسلامی شويد

مانع تحويل مجاهدين خلق به جمهوری اسلامی شويد

با نزدیک شدن خروج نیرو های امریکائی از عراق بیش از ۳۵۰۰ تن اعضای سازمان مجاهدین خلق که در چند ساله گذشته زیر حمایت نیرو های امریکائی بودند با بزرگ ترین مخاطره زندگی خود روبرو خواهند شد. امریکائیان که مجاهدین را در اردوگاه های خود آنها به حال زندانی نگه داشته بودند می خواهند آنان را تحویل مقامات عراقی بدهند. عراقی ها نیز که هیچ نظر خوشی به این وفاداران صدام حسین ندارند پنهان نکرده اند که در اولین فرصت آنان را از سر باز خواهند کرد.

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق در میان سازمان های سیاسی ایران بی مانند است. رهبران این سازمان از هیچ جنایتی در حق همفکران، مخالفان و متحدان خویش خودداری نکرده اند. ذره ای احساس میهن دوستی نداشته اند. نه تنها هر که را توانسته اند کشته اند بلکه خون بیش از چهار هزار مجاهد اعدامی به دست رژیم اسلامی و هزاران هم میهن خود و کردان عراقی را در مزدوری صدام حسین به خاک ریخته اند. در بحبوحه جنگ رسما به خدمت دشمن تجاوزکار درآمده اند؛ آماده خدمت به هر اربابی، از اردوگاه شوروی تا خمینی تا عراق تا امریکا بوده اند. صد ها اعضای خود را یا در زندان های خود شکنجه کرده اند یا به آدمکشان رژیم صدام سپرده اند. زنان و مردان مجاهد را در عراق به زور وادار به شکستن پیوند زناشوئی کرده اند. کودکان را از خانواده ها شان گرفته اند و به کشور های دیگر فرستاده اند. هزاران جوان آرمانخواه را با بد ترین شیوه های مغز شوئی تبدیل به ابزار بی اراده در خدمت یک ماشین دوزخی گردانیده اند که اگر پیروز می شد سیاه کاری های جمهوری اسلامی به گردش نمی رسید.

ما اینها و بیش از این ها را می دانیم و در سال های اخیر بیش از آن اسناد از جنایات و جاسوسی های رهبری مجاهدین از درون خود آن سازمان انتشار یافته است که مردم ایران کمترین توهمی در باره ماهیت مجاهدین خلق داشته باشند. با اینهمه اکنون زمانی است که ایرانیان آنچه می توانند برای نجات افراد مجاهد انجام دهند. ما نباید بگذاریم این درام فاجعه بار با تحویل مجاهدین خلق به رژیم جمهوری اسلامی پایان یابد. عراقی ها آماده اند حتی بی گرفتن امتیازی از رژیم اسلامی، مجاهدین را به ایران بفرستند و به خوبی می توان پیش بینی کرد که چه سرنوشتی انتظار آنها را خواهد کشید.
دنیای آزاد نمی تواند چشمان خود را بر تراژدی خونباری که در پیش است ببندد؛ و سازمان های حقوق بشر و فعالان سیاسی ایرانی در بیرون وظیفه دارند که برای اعضای مجاهدین پناهگاه هائی در کشور های غربی بیابند.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران