1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

شاد باش نوروزی سال ۱۳۹۲

.
 CPI 

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)

شاد باش نوروزی سال

۱۳۹۲

نوروز بار ديگر هم چون هزاره های پيشين فرا می‏رسد و با فرا رسيدنش جان ايرانيان را طراوت و تازگی و به دل ها یشان، حتی در سياه ترين دوران ها، نور اميد به فردائی بهتر می‏بخشد.

نوروز ۱۳۹۲ در زمانی فرا می‏رسد که ايرانيان بيش از هر سال ديگری در اين ۳۴ سال حکومت فاجعه بار ملايان گرفتار و نگرانند: گرفتار امروز و نگران فردای خود و خانواده ها شان!

ايرانيان اما از اين روزهای تاريک و سخت در تاريخ پر افتخار خود بسيار ديده اند! از يورش اسکندر و اعراب گرفته تا يورش مغول! ويرانی های بر جای مانده از هر يک از اين حمله ها می‏توانست هر کشور و هر فرهنگ ديگری را از صحنه روزگار محو و نابود کند! اما ايرانيان ماندند و با عشق و پاسداری از سُنت‏های فرهنگ زيبای خود و نيرو گرفتن از جشن‏های چهارشنبه سوری، نوروز، سده، مهرگان و ديگر جشن‏های ملی خود هر بار چون ققنوس دو باره سر از خاکستر بجا مانده از اين يورش‏ها بر آوردند و شاداب و سر زنده به زندگی ملی خود ادامه دادند. به زندگی خود ادامه دادند تا بار ديگر ايران را آباد و ايرانی را سربلند ببينند و کشوری آبادتر و آزادتر را به نسلهای بعد به امانت بسپرند.

در اين دوران سياه جمهوری اسلامی و غارت و ويرانی که ملايان حاکم بر ايران و ايرانی تحميل کرده اند نيز جز اين نيست و نخواهد بود.

ملايان حاکم و ضد ايران و ايرانی هر چه می‏خواهند بکنند! هر چه می‏خواهند بر عليه ايران و ايرانی و سُنت‏ها و جشن‏های ملی ما شعار دهند و نيروهای اهريمنی خود را بسيج کنند! چه باک که چون ديگران آرزوی پاشيدن خاک مرده بر سر اين سرزمين و اين ملت و اين فرهنگ را با خود به گور خواهند برد.

ايران و ايرانی زنده خواهند ماند! از نوروز نيرو خواهند گرفت و با تکيه بر اراده ملی خود برای ساختن فردائی بهتر و شادتر و رها تر بار ديگر چون ققنوس سر از خاکستر جمهوری اسلامی و حکومت ملايان به در خواهند آورد و به اوج پر خواهند کشيد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) فرا رسيدن نوروز را به همه ايرانيان و همه آنان که نوروز را از سوريه و عراق تا تاجيکستان و سراسر جهان گرامی مي‏دارند و جشن می‏گيرند شاد باش گفته سالی بهتر و شاد تر و آزادتری را برای همه آنان آرزو می کند.

فرا رسيدن نوروز جاودان و بهار اميد و زندگی بر ايرانيان شاد باد

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران